Sobre Més Millor

El què ens importa

Ens agrada compartir, ajudar, cooperar i crèixer en conjunt. Aspirem a viure lliures i felices. Volem millorar el món i procurem fer-ho amb petites-grans decisions i accions al nostre dia a dia. Volem compartir amb vosaltres una mica dels nostres valors i les nostres idees, que podem enmarcar en diferents àmbits.

Perspectiva de gènere

Creiem en una societat basada en el respecte, equitativa i igualitària en drets i tracte. Entenem les relacions socials com vinculacions construides desde l’afecte i no en base a relacions de poder o submissió. Pensem que les diferències personals enriqueixen la societat i les maneres de viure i pensar. Ens posicionem en contra dels estereotips i rols de gènere per reclamar la llibertat de les persones. Qüestionem les construccions socioculturals i el sistema normatiu i defensem les cures compartides, la concil·liació laboral, familiar i personal.

Sostenibilitat

Promovem un estil de vida sostenible i una alimentació natural i conscient. Algunes de les accions concretes que emprenem i aconsellem:

  • Consumir responsablement 
  • Escollir comerç just
  • Lluitar contra el malbaratament de tot tipus
  • Preferència per productes locals o de proximitat per reduïr la despesa energètica
  • Comprar a granel, evitant l’envasat
  • Menjar fruites i verdes de temporada
  • Minimitzar residus i petjada ambiental 
  • Apostar per processos no invasius en alimentació: menjar ecològic lliure de pesticides i químics.

Desenvolupament personal

Que les persones que formen part de Més Millor puguin desenvolupar la seva autonomia i capacitats és una de les nostres prioritats. Busquem despertar i potenciar la motivació de les membres de l’organització per fer possibles els seus projectes personals i el desenvolupament del seu potencial. Consensuem condicions laborals per tal de fer possible la concil·liació laboral i familiar i de oci.

Transformació social

Ens posicionem en contra del sistema capitalista i consumista. Desitgem una societat més justa, empoderada, solidària i sostenible ambientalment. Celebrem la diversitat i la cooperació i ens oposem a qualsevol mena de discriminació o violència. Estimem Barcelona en la seva diversitat cultural, identitària, lingüística i sexual, en que les persones puguin sentir-se integrades i acollides.

Arrelament i intercooperació

La Sagrera és el barri on estem establides i ens sentim vinculades a aquest territori i a la resta de la ciutat de Barcelona. Ens agrada formar llaços i cooperar amb persones i entitats del barri i la ciutat, amb les quals compartim objectius i maneres de veure i viure la vida. Som membres del SAACLa Zona i Opcions i col·laborem amb algunes entitats amb les quals compartim sinergies com l’associació de veïns i veïnes de La SagreraGranoleta o l’Escola Primària Emili Juncadella, on practiques ioga com a activitat extraescolar.