Psicologia

SALUT EMOCIONAL

Quan vivim sense acceptar les emocions i situacions que ens produeixen malestar, aquestes es fan cada vegada més fortes i les vivim cada vegada amb més intensitat. 

Educar les emocions és deixar de reprimir-les, permetre-les ser i acceptar-les. És així com podem millorar la forma de tractar-nos a nosaltres i a les altres persones.

No pots caviar el món però pots canviar la forma de entendre’l

QUAN TU CANVIES,
TOT CANVIA

"Tots volem ser feliços (...). Els majors obstacles per a la pau interna són les emocions pertorbadores com l’odi, l’aferrament, la por i la suspicàcia, mentre que l’amor i la compassió són les fonts de la pau i la felicitat"
Dalai Lama


Benestar Psicològic

Suport a la salut mental i emocional

La salut emocional es relaciona amb el benestar psicològic i amb un estat intern d’equilibri
Dit d’una altra manera, hi ha consonància entre el que sents i el que fas. Entre qui ets i qui vols ser.
Et relaciones de manera positiva amb el teu món intern i extern.

En temps de canvi, d’incertesa o crisi, aquesta estabilitat pot trencar-se.
Totes les persones passem per moments de desequilibri i és habitual sentir falta de control, fragilitat o incapacitar per resoldre la situació. Altres dificultats que pots experimentar són:

• Falta de confiança, autoconcepte baix o autoestima baixa.
• Falta de motivació, apatia i desinterès
• Autocrítica i autoexigència excessives
• Falta de focus i incapacitar per a prioritzar

Si et trobes en aquest moment i necessites suport emocional, posa’t en contacte amb nosaltres i concertarem una visita amb la nostra psicòloga.